Webcamteens de

De Hoge Raad wees dit advies van de hand, en oordeelde bij dat het hierboven geciteerde “zozeer indruist-criterium” nog steeds geldt.

Het Europese Hof zet daar nu een streep door en verklaart bewijsuitsluiting de nieuwe norm, in elk geval indien sprake is van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs door schending van het recht op privacy.

Het Europese Hof heeft het ogenschijnlijk baanbrekende Web Mind Licenses-arrest gewezen over bewijsuitsluiting in fiscale procedures, als gevolg van schending van Europees recht (Unierecht).

Hoewel deze zaak ‘alleen maar’ gaat over de schending van privacy en het gebruik van bewijs uit een nog lopende strafrechtelijke procedure, reiken de gevolgen verder tot andere verdedigingsrechten.

Elk (EU-)land kent nog steeds zijn eigen inkomstenbelastingwetgeving zodat er geen link is met Unierecht – tenzij.

Zo’n tenzij doet zich bijvoorbeeld voor in zwartspaardersdiscussies.

Het Hof ziet bij schending bovendien niet alleen gevolgen voor gebruik voor beboeting, maar ook voor het vaststellen van de belastingheffing.Het Europese Hof kan veel sneller in beeld komen en bovendien ook oordelen over de bruikbaarheid van bewijs voor de belastingheffing.Beperking tot ‘Europese’ zaken Een kanttekening die bij dit alles moet worden gemaakt is dat het Europese Hof alleen over Europese zaken gaat: dat betekent dat er een link moet zijn met het Unierecht. Zo wordt de omzetbelasting gezien als een ‘Europese belasting’ en kan dus in zaken die over btw gaan, een beroep worden gedaan op bijvoorbeeld het Handvest.Many people become ill from food prepared or stored incorrectly at home, but the good news is that many cases are mild and we can all keep ourselves safe from foodborne illness by following some simple tips.Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren.

Leave a Reply

  1. Sex chat whit normal people 09-Sep-2017 20:55

    And you know what, I applaud you for that.'But the one thing that you're not -- the one thing you're not -- is fun,' he insisted.'You're not.

  2. hang out before dating 07-Jan-2018 06:00